04 października 2022

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2022

W dniu 09.12.2022r. w Hotelu Park – Browar Brzeg odbyło się spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów ZK Brzeg. W spotkaniu uczestniczyło 49 byłych f-szy.
W spotkaniu uczestniczył
również Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomasz Jastrzębski, który w krótkim przemówieniu życzył wszystkim zdrowych spokojnych świąt. Głos również zabrał przewodniczący Koła Jerzy Pietras, który w krótkim sprawozdaniu przedstawił działalność Koła w ostatnim roku.
W trakcie spotkania wybrano delegata na Zjazd Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW który odbędzie się na przełomie maja-czerwca 2023r. w osobie Jerzego Pietrasa.

Zarząd Koła w szczególny sposób podziękował za pomoc Kołu Emerytów Panu Jerzemu Salakowi za stworzenie strony internetowej i Panu Zdzisławowi Kozoświstowi za udostępnienie pomieszczenia w siedzibie Caritasu do spotkań Zarządu. W/w otrzymali pamiątkowe statuetki.

 

 

O nas

Adres: ul. B. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg

Adres e-mail: koloeirzk.brzeg@gmail.com

Adres e-mail: kontakt@sw-brzeg.pl

Adres strony internetowej – sw-brzeg.pl

Telefon: +48 660 532 733

Social Media

Ważne informacje

Numer KRS 0000201360

NIP 747-19-22-932

REGON 47168965000028

Konto bankowe: PKO BP

44 1020 3668 0000 5902 0596 5886 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.